ELNA WAIT
Former Deputy Director of Public Prosecutions (Pretoria)
Voormalige Adjunkdirekteur van Openbare Vervolgings (Pretoria)

BA; LLB

PRETORIA

  e-mail: Ewait@lawandaudit.com  
Cell phone 1
Selfoon 1
Cell phone 2
Selfoon 2
084-703 3329
082-604 5175

Focus Areas of Practice

Praktyksfokus

General litigation practice. Special focus on Criminal Law and legal drafting.

Algemene litigasiepraktyk. Besondere fokus op Strafreg en opstel van regsdokumente.

Curriculum Vitae (click here)
Curriculum Vitae (klik hier)