ANTON WIID
Former officer in the South African Police
Voormalige offisier in die Suid-Afrikaanse Polisie

BA (Hons); LLB; Master's Degree in Public Administration

PRETORIA

  e-mail: AntonWiid@lawandaudit.com  
Cell phone 1
Selfoon 1
Cell phone 2
Selfoon 2
083-630 4049
073-709 0467

Focus Areas of Practice

Praktyksfokus

General litigation practice. Special focus on Criminal Law, Family Law, Labour Law and presiding at disciplianry hearings.

Algemene litigasiepraktyk. Besondere fokus op Strafreg, Familiereg, Arbeidsreg en optrede as voorsitter in dissiplinÍre verhore.

Curriculum Vitae (click here)
Curriculum Vitae (klik hier)